Notulen jaarvergadering 2014: 22 februari 2014

Notulen jaarvergadering Fietsclub Kees van Boxel Galder
Datum: 22 februari 2014

Bestuur: met uitzondering van Marc van Zanten voltallig bestuur aanwezig.
Leden: 21 leden aanwezig

Opening: Richard Geerts

 • Louis van Eil, secretaris neemt het jaar 2013 door
 • Notulen vorige vergadering: geen vragen of opmerkingen
 • Kascommissie: Marc Goosen en Jack Marinus; geen opmerkingen
 • Ritverslagen; afgelopen seizoen niet alle ritten vastgelegd in een verslag. Gezien de aard van de verslagen is het van toegevoegde waarde deze toch zo vaak mogelijk te ontvangen.
 • Gemiddeld aantal deelnemers is ligt gedaald
 • Tijdrit, deelnemers wat lager dan eerder echter tempo gaat omhoog
 • Terugblik op de Veldtoertocht, welke op alle fronten een groot succes was
 • Koppeltijdrit; met uitzondering van de afrekening een ander hoogtepunt dit jaar.
 • Het actuele ledenbestand bestaat uit 59 leden

Joost van der Velde, Penningmeester:

 • Diverse saldi doorgenomen
 • Nieuwe kascommissie: Mark Goosen en Bas van Boxel

Volgens agenda:

 • Veiligheid:
   Snelheid hoog maar in orde, max 35 km/uur, na Ulicoten vrij.
   Om irritatie te voorkomen wordt van de leden gevraagd kort na vertrek een partner te kiezen van gelijke kunnen om zo een rustig verloop van de kopbeurten te ondersteunen.
 • Kleding:
   Er is nog kleding onderweg
   Bas van Boxel dacht dat de rekening al binnen was. Zou dit nakijken.
   Er komt een nieuwe kleding commissie
 • Jaarprogramma 2014:
   20 april wordt 21 april
   Weekend / dag Limburg dient verder uitgewerkt te worden
   Jan Jansen maakt melding van verzoek BWF om de Ronde van Galder nieuwe leven in te blazen. Datum 13 juli. Hij vraagt of wij als fietsclub een rol willen vervullen.:
  * Geen concrete vraag voor hulp/bemanning
  *Kunnen het een combi dag maken voor leden. Sommige reguliere van Boxel ronde ander Ronde van Galder.
  * Bestuur zal kortsluiten met Jan om te bezien of bijvoorbeeld de individuele tijdrit dan te verrijden is.
 • Feestavond; gemengd beeld of de combi wel of niet goed bevallen is. Bestuur zal voor volgend jaar een beslissing nemen.
 • Chauffeur:
   Christ van de Beemt is herstellende en mogelijk niet inzetbaar
   Kees van Boxel zal een deel op zich kunnen nemen
   Jan van Rijen biedt aan de toertochten te kunnen doen
   Dhr., Kusters zal benaderd worden om zo nu en dan een van Boxel ronde te doen
   Verder zullen we de ledenlijst inzetten om bij toerbeurt te rijden. Bestuur zal in een bestuursvergadering besluiten hoe dit het best in te richten.
   Bestuur dient persoon aan te wijzen die dit vooraf bespreekt om te voorkomen dat er op de ochtend niemand wil of kan.
 • Bestuur:
   Na vele mooie jaren van trouwe dienst neemt Louis afscheid van zijn bestuur rol
   Ton van der Velden wordt verkozen als nieuw bestuurslid.
 • Rondvraag:
   Ronald van Rijsbergen: 40 jarig bestaan van de club reden voor feest?
  Club is in 1976 geregistreerd van de K.v.K. formeel pas feest in 2016.
   Ten behoeve van nieuwe kleding zal bij het ontwerp rekening gehouden worden met het 40 jarig bestaan.
   Rene van Mourik: Hoe laat starten we ?
  Starttijden: 08:30 – wintertijd periode en 08:00 zomertijd periode.
   Marc Goosens:
  Finale: waar begint deze. Hij stelt voor deze zo mogelijk nog veiliger te maken.
  • Ulicoten Rechtsaf: weggestemd
  • Ulicoten linksaf: maar dan later beginnen, begin fietspad: aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*